ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้ทั่วไป

ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ ๓ ได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์
  ค้นหาข้อมูล
วันที่ส่งเยี่ยม :  ถึงวันที่ : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
ตำบล :  สถานะผู้ป่วย : 
ที่มา :  ดูเงื่อนไขการประมวลผล
 
 
 
Copy right 2014 : Nakhon Phanom Hospital
Version : 59.3.3