ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้ทั่วไป
จำนวนครั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการเยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ (ครั้ง)
  ค้นหาข้อมูล
ช่วงวันที่ :  ถึงวันที่ : 
จังหวัด :  อำเภอ : 
ตำบล :     
 
กลุ่มโรคที่ใช้ประมวลผล : DM, HT, ESRD ON CAPD, Hemodialysis, ผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
 
 
Copy right 2014 : Nakhon Phanom Hospital
Version : 59.3.3