12 มกราคม 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17 มกราคม 2561)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

อ่าน 6 เวลา