10 พฤศจิกายน 2560 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

อ่าน 19 เวลา