คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
โรงพยาบาลนครพนม

                  คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (คลินิกนักท่องเที่ยว) เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลนครพนม เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ไปทำงาน หรือไปราชการในประเทศต่าง ๆ โดยให้บริการคำปรึกษา และดูแลสุขภาพก่อนและหลังเดินทาง การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันมาลาเรียอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทาง รวมถึงการรักษาโรคเขตร้อนทุกประเภท ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว

               

บทความน่าสนใจก่อนการเดินทาง   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีน/มาลาเรีย
     
การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง   วัคซีนที่จำเป็นก่อนการเดินทาง/ไปเที่ยว 
การบริการของคลินิก   วัคซีนไข้เหลือง เรื่องจำเป็นก่อนไปแอฟริกา,อเมริกาใต้
การฉีดวัคซีนก่อนไปทำงานต่างประเทศเป็นหมู่คณะ   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น
ทำอย่างไร เมื่อถูกพิษของแมงกะพรุน       จะเข้าป่าต้องกินยาป้องกันมาลาเรียไหม
การตรวจรักษาโรคหลังการเดินทาง
  คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับมาลาเรีย
มาเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีกันเถอะ   ยาพกพาเพื่อรักษามาลาเรียสำหรับนักท่องเที่ยว